جزئیات معرفی شبکه نوآوری

پیشرو در صنعت ساختمان

تغییر نگاه و پارادایم شکل گرفته در کسب و کار و اساسا منطق تعاملات جهانی، موفقیت را در قالب تعاملات شبکه محور میسر ساخته است. رویکرد شبکه شبکه سازی به ویژه در توسعه فناوری های پیشرفته و بروز نوآوری و فنافرینی بسیار موثر است. از سوی دیگر توسعه شبکه های نوآوری و استخراج ابعاد و مولفه های اثرگذار بر آن، عامل معندی در موفقیت سایست گذاری و خط مشی گذاری برای صنایع به ویژه در صعنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از سه صعنعت کلیدی کشور خواهد بود. در شبکه های نوآوری ایده پردازان، صاحبان سرمایه، کسب و کارها، سازمان ها و موسسات پژوهشی، انشگاه ها ونهادهای دولت و عمومی در کنار یکدیگر با هدف ایجاد هم افزایی و ارزش آفرینی ملی و بین المللی فعالیت میکندد. در چنین شبکه هایی برای تمام ارکان شبکه مزیت هایی بوجود می آید که از آن جمله می توان به تسهیم ریسک، تسهیم هزینه های پژوهش و توسعه، دسترسی به تخصص ها و ایجاد ظرفیت های نامشهود نام برد.

image

15

رویدادهای برگزار شده

124

اعضاء حقوقی نظام مهندسی

132

شرکت های دانش بنیان

43

استارت تاپ ها و هسته های فناور

2

مشکلات مطرح شده

0

قراردادهای همکاری فناورانه

11

ایده های ثبت شده

132

اعضاء حقیقی نظام مهندسی

shape
img
img
shape
shape
shape
shape
بالا