مشاهده جزئیات خبر

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته بین پارک علم و فناوری هرمزگان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و بهره گیری از امکانات و پتانسیل های هریک از طرفین تفاهم نامه و نیز بهره مندی از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل پارک علم و فناوری توسظ سایر بخش های جامعه در جهت رفع مشکلات و توسعه پایدار و ایجاد همکاری های مشترک، این تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری هرمزگان به نمایندگی آقای دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان به نمایندگی آقای مهندس مهدی رضایی سردره منعقد گردید.

image
shape
img
img
shape
shape
shape
shape
بالا