مشاهده جزئیات خبر

جلسه شبکه نوآوری صنعت ساختمان

جلسه با حضور آقایان دکتر صالحی معاون علمی وفناوری رئیس جمهور، دکتر زند نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهندس طاهری اصل مدیر پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان و مهندس فاضل کارشناس مسئول پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان برگزار گردید. 
در شروع جلسه نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور توضیحاتی در مورد ساختار شبکه نوآوری صنعت ساختمان ارائه کردند و به شفاف سازی ساختار شبکه پرداختند ایشان بیان داشتند ارزش و توانایی هر عضو در شبکه بستگی به میزان فعالیت آن عضو در شبکه دارد و به این ترتیب، شبکه متعلق به ارگان یا سازمان خاصی نخواهد بود. بدین معنی که بازوی مدیریتی خارجی بر شبکه مسلط نخواهد بود.
در ادامه سایت شبکه به آدرس اینترنتی (www.bi2net.net) مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی در مورد هریک از خدمات نه گانه اصلی شبکه (دفتر کار مجازی، ایده پردازی و پرورش ایده، کشف و حل مسائل صنعت، مشارکت در بستر نوآوری، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه، توانمندسازی اعضاء، رصد و تحلیل آینده صنعت، ارائه خدمات به اعضا و سرمایه پذیری و سرمایه گذاری ) ارائه شد.
در ادامه مهندس طاهری اصل مدیر شبکه نوآوری صنعت ساختمان تاکید کردند که یکی از مهمترین نقاط قوت این شبکه، عضویت حدود 500 هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در این شبکه است که می تواند پتانسیلی قوی از دانش و مهارت برای شبکه به همراه داشته باشد. 
در ادامه جناب آقای دکتر صالحی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن حمایت از ایده راه اندازی شبکه مذکور، بیان داشتند برای عضویت هرچه بیشتر اعضا در شبکه و فعال شدن عناصر آن بایستی مزایای هرچه بیشتر برای اعضا تعریف شود. ایشان همچنین تاکید کردند در جهت تسهیل هرچه بیشتر عضوت شرکت های دانش بنیان دستور همکاری های لازم را صادر خواهند نمود.

image
shape
img
img
shape
shape
shape
shape
بالا