مشاهده جزئیات خبر

دوره تخصصی «اصول کاهش ریسک لرزه‌ای» در استان البرز برگزار شد

با حضور نمایندگان بخش‌های زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری، مهندسی سازه و شبکه شتابنگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوره تخصصی «اصول کاهش ریسک لرزه‌ای» در استان البرز برگزار شد.
نظر به اهمیت موضوع کاهش ریسک لرزه‌ای و همچنین تاثیر ارتقای دانش کارشناسان فنی سازمان‌های ذیربط در افزایش تاب‌آوری شهرها، این دوره تخصصی 30 آبان ماه با دعوت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز از متخصصین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با استقبال چشمگیر جمع کثیری از مسئولین، کارشناسان و صاحبنظران حوزه مهندسی عمران و شهرسازی در این استان برگزار شد.
کارشناسان مرکز تحقیقات در طول این دوره تخصصی، کارگاه های آموزشی را در محورهای تحلیل خطر زلزله، سامانه‌های هشدار زلزله، اصول طراحی و اجرای سازه‌ها با دید لرزه‌ای، اثرات اجتماعی زلزله و مبانی لرزه‌ای در ابنیه فنی راه ها برگزار کردند.
علی بیت اللهی رییس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در انتهای این دوره آموزشی، ضمن اعلام نیاز برای برگزاری دوره‌های تخصصی تکمیلی برای کارشناسان فنی سازمان‌های ذیربط با هدف تکمیل دانش فنی مورد نیاز در مباحث مدیریت بحران و کاهش ریسک لرزه ای در شهرها، بر لزوم بهره‌گیری کارشناسان از دانش به روز در این حوزه‌ها تاکید کرد.

image
shape
img
img
shape
shape
shape
shape
بالا